Geguritan IBU KU Karya H. Riyanto, A.S.

21 Januari
IBU KU
H. Riyanto, A.S.

Ibuku
Rasa kapangku
Binayang wewayangan
Wadana ibu
Kang wus tulus mulus
Iklas pindha emas
Kamulyaning budi tanpa bates
Datan bisa kawales

Ngebaki paminta putra
Sakebaking jiwa
Datan gawe kuciwa
Aku dituntun
Dituduhake endahe
Sopan santun
Diajak manembah adoh sipat srakah
Dadi pinter ngerti ing bebener
Wewaler kang dadi lajer
Diterake tekan gisike kamulyan
Kabagyan

Ibu
Aku wis kebak dosa
Tansah gawe kuciwa
Aku ora bekti wani marang wong tuwa
Ibu kanthi mulya sabar drana ing ati

Saiki
Ibu wis murut kasidan jati
Mugi kaparingan pangaksami
Dining Gusti
Kapapanna ing suwarga mulyaArtikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar