21/01/15

Geguritan Ing Cendhela Karya Bu Yono

INGCENDHELA
Bu Yono


Bakda subuhan dakbukak cendhelaku
Amba lan lega, silir ing
Pangangen
Daktrawang saka kadohan
Esemmu sing kebaik ing
Teges, ngrenggani
Cendhelamu

Ing cendhela wis kusem
Pipi kempotmu sumendhe
Ngenteni anak putu
Muga-muga padha baliya mengko
Nggawa crita sing moler-moler
Kaya ula saka tanah sabrang

(mbok, tampanen sungkemku saka paran iki)


EmoticonEmoticon