Geguritan Ing Cendhela Karya Bu Yono

21 Januari
INGCENDHELA
Bu Yono


Bakda subuhan dakbukak cendhelaku
Amba lan lega, silir ing
Pangangen
Daktrawang saka kadohan
Esemmu sing kebaik ing
Teges, ngrenggani
Cendhelamu

Ing cendhela wis kusem
Pipi kempotmu sumendhe
Ngenteni anak putu
Muga-muga padha baliya mengko
Nggawa crita sing moler-moler
Kaya ula saka tanah sabrang

(mbok, tampanen sungkemku saka paran iki)

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar